Wtorek, 16 lipca 2024

Czym są i jakie funkcje pełnią akcydensy?

9 stycznia 2020

Jako druki akcydensowe określa się te wyroby poligraficzne, które są jednoarkuszowe i, które nie są książką, czasopismem lub opakowaniem pokrytym drukiem. Druków, które zaliczone zostały do akcydensów jest mnóstwo, podanie jednoznacznej definicji nie jest w ich przypadku możliwe. Do worka z napisem „druki akcydensowe”można wrzucić wszystkie wyroby, których nie da się przypisać do żadnej z trzech wyżej wymienionych kategorii. W firmach druki akcydensowe mogą pełnić funkcję druków okolicznościowych lub użytkowych. Zobaczmy jakie druki mogą zostać zaliczone do akcydensów. Przekonajmy się jakie rodzaje występują i do czego wykorzystywane są we wszystkich firmach.

Co jest drukiem akcydensowym?

Drukiem akcydensowym są wszystkie wydrukowane materiały, które nie są książką, zadrukowanym opakowaniem albo czasopismem. Do akcydensów należą ulotki, znaczki pocztowe, plakaty, wizytówki i używane w wielu firmach szablony. Mianem akcydensów można określić także te druki, które wykorzystywane są w związku z prowadzeniem firmy. Drukami akcydensowymi mogą być także te materiały, z których korzystamy planując domowy budżet. Do druków akcydensowych, które są używane w związku z działalnością firmy należą księgi rachunkowe, ewidencje, wzory umów o pracę, faktury, druki kadrowe (na przykład te, które służą do ewidencji czasu pracy). Definicja druku akcydensowego mówi, że to druk składający się tylko z jednej kartki, ale potocznie mówi się tak także o drukach, które składają się z kilku kartek.

Łatwiej jest zrozumieć, czym jest akcydens nie tylko po poznaniu definicji, ale także po poznaniu przykładowych materiałów. Podstawowy podział druków akcydensowych obejmuje tylko dwie kategorie, ale w tym bardziej zaawansowanym jest ich już pięć. Podstawowe i rozszerzone rodzaje druków akcydensowych Wśród podstawowych druków akcydensowych wyróżnione zostały te przeznaczone do pracy urzędowej, kancelaryjnej i biurowej. W tej kategorii mieszczą się także druki o charakterze informacyjnym. Do grupy pierwszej należą między innymi: formularze, znaczki, bilety komunikacji publicznej, księgi rachunkowe i wzory umów. Do drugiej grupy należą druki, których rolą jest informowanie odbiorcy. W tej grupie znajdą się: wizytówki, ulotki, plakaty, prospekty, broszury. Karta menu w restauracji czy cennik także należy do druków akcydensowych o charakterze informacyjnym.

Bardziej zaawansowany podział druków akcydensowych wyróżnia:       

  • druki akcydensowe o charakterze informacyjnym (do tej grupy należą plakaty, cenniki, firmowe wizytówki, reklamowe ulotki, kalendarze, afisze, rozkłady jazdy;
  • druki akcydensowe o charakterze manipulacyjnym (np. banknoty, certyfikaty, legitymacje);
  • druki akcydensowe opakowaniowe (to banderole, obwoluty, etykiety);
  • druki akcydensowe przemysłowe;
  • druki akcydensowe wydawnicze.

Do druków akcydensowych, które używane są praktycznie każdego dnia w każdej firmie należą między innymi księgi rachunkowe, listy obecności, ewidencje czasu pracy, wzory umów z pracownikami. Prowadzenie biura bez akcydensów jest niemożliwe.