Wtorek, 16 lipca 2024

Przykłady najpopularniejszych druków akcydensowych

9 stycznia 2020

Niemal każda firma może pochwalić się tym, że jej sprawne funkcjonowanie jest w dużej mierze zasługą druków akcydensowych. Dzięki nim możliwe jest przecież nie tylko porządkowanie, ale również segregowanie i klasyfikowanie dokumentów. Bardzo często ich obecność w firmie jest też koniecznością ze względów prawnych. Warto więc zadać sobie pytanie o to, jakie ich wzory i szablony sprawdzą się w naszej firmie najlepiej.

Druki finansowe i księgowe

Trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, gdy brakuje mu druków związanych zarówno z księgowością, jak i z finansami. Pozwalają one przede wszystkim na uporządkowanie dokumentacji, co ma szczególnie duże znaczenie tak podczas rozliczania się z kolejnymi klientami, jak i z urzędami skarbowymi. Wzory druków tego rodzaju możemy podzielić na przynajmniej kilka grup. Najczęściej wykorzystywane jest z pewnością polecenie przelewu, podstawowy dokument, który sprawdza się zarówno w przypadku kontaktów z klientem, jak i z własnymi pracownikami. Nie mniej istotne są wydruki ściśle wiążące się z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, a także te, które umożliwiają ewidencjonowanie.

Druki akcydensowe dotyczące zasobów ludzkich

Jeśli posiadamy odpowiednie wzory dokumentów, problemu nie będzie z pewnością stanowiło koordynowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi. Praca może przebiegać dzięki temu pod nadzorem, z dokumentowaniem każdego jej etapu. Tu doskonałym przykładem są choćby szablony druków list obecności. Pozwalają one na szybkie ustalenie tego, jak ma wyglądać harmonogram pracy osób, które znalazły zatrudnienie w firmie przy uwzględnieniu przerw, jakie obowiązują ich zgodnie z literą prawa. Pomocne są także te wydruki, które ułatwiają prowadzenie rekrutacji na konkretne stanowisko. Tu warto wspomnieć choćby o kwestionariuszach osobowych, to bowiem właśnie w oparciu o nie dokonuje się wstępnej oceny kolejnych kandydatów.

Wnioski dla pracowników

W wielu firmach kwestie związane z urlopami wymagają szczególnie dużej staranności. Pracowników jest wielu, nie wystarczy więc porozumieć się z szefem, aby dostać dzień wolny. Na szczęście, z pomocą przychodzą wówczas wnioski urlopowe. Wielu zatrudnionych bez ich pomocy miałoby spore problemy z poradzeniem sobie z tym zadaniem. Wnioski nie służą jednak wyłącznie bezinteresownej pomocy pracownikom. W rzeczywistości są sprawdzonym rozwiązaniem przydającym się wtedy, gdy pojawia się konieczność usystematyzowania dokumentacji pracowniczej. Zwiększają też przejrzystość panującą w firmie, co z kolei sprawia, że osoby w niej zatrudnione nie mają podstaw do narzekania, że nie są traktowane tak samo.

Dokumenty dla klientów

Wzory akcydensowe ułatwiają też funkcjonowanie każdej firmie związanej z sektorem handlu. Pozwalają na uproszczenie relacji firmy z klientami, a jednocześnie przyczyniają się do tego, że różnorodni klienci są traktowani w taki sam sposób. Dzięki temu i poziom usług jest jednolicie wysoki.